poniedziałek, 25 listopad 2019 20:36

ZBIÓRKA OPON NA TERENIE GMINY JASŁO

Napisał

Wójt Gminy Jasło informuje, że na terenie gminy zostanie przeprowadzona zbiórka opon wyłącznie z samochodów osobowych.

poniedziałek, 25 listopad 2019 20:04

ZAKAZ PUSZCZANIA PSÓW

Napisał

Wójt Gminy Jasło przypomina o bezwzględnym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

poniedziałek, 25 listopad 2019 19:48

INFORMACJA O DOPŁACIE DO BILETU JEDNORAZOWEGO

Napisał

Od miesiąca października 2019 r. dla osób, które ukończyły 65 lat - mieszkańców gminy Jasło (osoby uprawnione) stosowane będą dopłaty w wysokości 50% do biletu jednorazowego po trasie z miejsca zamieszkania do Jasła i z powrotem.

wtorek, 22 październik 2019 16:55

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY JASŁO

Napisał

XVI Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4

poniedziałek, 26 sierpień 2019 21:12

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - WRZESIEŃ 2019

Napisał

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY JASŁO - WRZESIEŃ 2019

poniedziałek, 05 sierpień 2019 17:29

SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO

Napisał

Działając w trybie par.3 ust.1 Zarządzenia nr 16/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasło

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 21:14

INFORMACJA O WYBORZE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Napisał

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych.

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 21:03

TERMINARZ DYSTRYBUCJI WORKÓW

Napisał

Terminarz dystrybucji worków na odpady komunalne na terenie Gminy Jasło w II półroczu 2019 r.

poniedziałek, 03 czerwiec 2019 22:27

RAPORT O STANIE GMINY JASŁO ZA 2018 ROK

Napisał

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Jasło przedstawił Radzie Gminy Jasło „Raport o stanie Gminy Jasło za rok 2018”.

© 2022 Your Company. All Rights Reserved. Wykonanie: AbcWeb.pl