środa, 12 luty 2020 12:24

POMOC FINANSOWA DLA SPÓŁEK WODNYCH

Napisał

Działając w trybie par. 4 Uchwały nr LXVI/422/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 20 czerwca 2018 r. (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 3074)  Wójt Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości

Gmina Jasło przypomina o prowadzonym nadal naborze wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych na kotły gazowe, w ramach realizowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

środa, 05 luty 2020 21:25

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Napisał

W oparciu o wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie oraz na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) ogłasza się

Zarządzenie Nr 1/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 2 stycznia 2020 roku

wtorek, 21 styczeń 2020 11:13

TERMINY WYDAWANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Napisał

Gmina Jasło informuje o możliwości odbioru worków na odpady komunalne na I półrocze 2020 roku w Domach Ludowych wszystkich Sołectw

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle informuje, że Zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mazowieckiego wprowadzono drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020r., od godziny 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godziny 23:59.

poniedziałek, 13 styczeń 2020 20:23

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Napisał

Od 01.01.2020 r. na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna (NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO).

poniedziałek, 06 styczeń 2020 21:07

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI 2020

Napisał

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Jasło na 2020 rok.

niedziela, 05 styczeń 2020 20:34

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY JASŁO

Napisał

Zawiadamiam, że w dniu 8 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

poniedziałek, 23 grudzień 2019 22:12

ODPADY KOMUNALNE – ZMIANA USTAWY

Napisał

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

© 2022 Your Company. All Rights Reserved. Wykonanie: AbcWeb.pl