poniedziałek, 26 sierpień 2019 21:12

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - WRZESIEŃ 2019

Napisał

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY JASŁO - WRZESIEŃ 2019

poniedziałek, 05 sierpień 2019 17:29

SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO

Napisał

Działając w trybie par.3 ust.1 Zarządzenia nr 16/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasło

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 21:14

INFORMACJA O WYBORZE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Napisał

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych.

poniedziałek, 10 czerwiec 2019 21:03

TERMINARZ DYSTRYBUCJI WORKÓW

Napisał

Terminarz dystrybucji worków na odpady komunalne na terenie Gminy Jasło w II półroczu 2019 r.

poniedziałek, 03 czerwiec 2019 22:27

RAPORT O STANIE GMINY JASŁO ZA 2018 ROK

Napisał

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Jasło przedstawił Radzie Gminy Jasło „Raport o stanie Gminy Jasło za rok 2018”.

poniedziałek, 03 czerwiec 2019 22:03

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Napisał

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą, od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczęła funkcjonować organizowana przez powiaty nieodpłatną pomoc prawna. W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których prawnicy świadczą pomoc prawną.

poniedziałek, 15 kwiecień 2019 13:43

WYNIKI WYBORÓW

Napisał

Informacja o wynikach wyborów Sołtysów Sołectw i Rad Sołeckich w Gminie Jasło, przeprowadzonych w dniu 14 kwietnia 2019 r.

czwartek, 11 kwiecień 2019 20:32

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH 2019

Napisał

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jasło wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Jasło odbędą się w niedzielę 14 kwietnia 2019r.

czwartek, 04 kwiecień 2019 11:21

SZCZEPIENIE LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Napisał

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Jaśle informuje o planowanej w dniach 4 - 13 kwietnia 2019 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

startpoprz.1234nast.koniec
Strona 4 z 4