piątek, 20 marzec 2020 19:56

KOMUNIKATY GMINNE O KORONAWIRUSIE

Napisał

Przedstawiamy kolejny zbiór komunikatów z Urzędu Gminy Jasło.

sobota, 14 marzec 2020 22:14

OGŁOSZENIA ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM

Napisał

Informacje Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Jasło związane z epidemią Koronawirusa.

wtorek, 03 marzec 2020 21:39

ZAKAZ PUSZCZANIA PSÓW NA TERENIE GMINY JASŁO

Napisał

Wójt Gminy Jasło przypomina o bezwzględnym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego indentyfikację właściciela lub opiekuna.

czwartek, 27 luty 2020 21:35

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Napisał

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (agd, rtv) na terenie Gminy Jasło.

Rada Gminy Jasło Uchwałą Nr XVII/124/2019 z dnia 21 listopada 2019r. zatwierdziła od 1 stycznia 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

wtorek, 18 luty 2020 12:00

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY JASŁO

Napisał

Zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

środa, 12 luty 2020 12:24

POMOC FINANSOWA DLA SPÓŁEK WODNYCH

Napisał

Działając w trybie par. 4 Uchwały nr LXVI/422/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 20 czerwca 2018 r. (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 3074)  Wójt Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości

Gmina Jasło przypomina o prowadzonym nadal naborze wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych na kotły gazowe, w ramach realizowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

środa, 05 luty 2020 21:25

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Napisał

W oparciu o wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie oraz na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) ogłasza się

Zarządzenie Nr 1/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 2 stycznia 2020 roku