wtorek, 21 styczeń 2020 11:13

TERMINY WYDAWANIA WORKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

Napisał

Gmina Jasło informuje o możliwości odbioru worków na odpady komunalne na I półrocze 2020 roku w Domach Ludowych wszystkich Sołectw

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaśle informuje, że Zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mazowieckiego wprowadzono drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020r., od godziny 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godziny 23:59.

poniedziałek, 13 styczeń 2020 20:23

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Napisał

Od 01.01.2020 r. na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna (NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO).

poniedziałek, 06 styczeń 2020 21:07

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI 2020

Napisał

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Jasło na 2020 rok.

niedziela, 05 styczeń 2020 20:34

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY JASŁO

Napisał

Zawiadamiam, że w dniu 8 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

poniedziałek, 23 grudzień 2019 22:12

ODPADY KOMUNALNE – ZMIANA USTAWY

Napisał

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

poniedziałek, 23 grudzień 2019 21:46

SPRZEDAŻ DREWNA W OSOBNICY I WARZYCACH

Napisał

Działając w trybie par. 3 ust.1 Zarządzenia nr 16/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasło podaje się do publicznej wiadomości:

środa, 18 grudzień 2019 22:26

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY JASŁO

Napisał

W dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

Informacja Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o. dotycząca nowych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasło.

poniedziałek, 25 listopad 2019 20:58

SPRZEDAŻ DREWNA W WARZYCACH

Napisał

Działając w trybie par. 3 ust.1 Zarządzenia nr 16/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasło podaje się do publicznej wiadomości: