W czasie ostatniego posiedzenia Rady Gminy Jasło, Wójt Gminy Wojciech Piękoś, po debacie nad raportem o stanie gminy, otrzymał od radnych wotum zaufania. Rada Gminy Jasło podjęła także uchwałę o udzieleniu Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jasło za 2020 r. Obydwie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

wtorek, 29 czerwiec 2021 11:27

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Napisał

Po raz trzeci rusza Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

wtorek, 22 czerwiec 2021 16:20

NOWE BOISKA SPORTOWE

Napisał

Przy Szkole Podstawowej w Niepli, Warzycach, Trzcinicy i Osobnicy (Szkoła nr 2) powstaną sportowe boiska wielofunkcyjne.

poniedziałek, 15 marzec 2021 21:36

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Napisał

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Jasło w 2021 roku.

środa, 11 listopad 2020 16:27

REZERWACJA KSIĄŻKI W BIBLIOTECE

Napisał

Jak zarezerwować książkę w bibliotece nie wychodząc z domu?

środa, 11 listopad 2020 16:16

WSPIERAJ SENIORA

Napisał

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że na terenie Gminy Jasło realizowany jest program „Wspieraj Seniora” polegający na pomocy w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, który zdecydował się na pozostanie w domu z powodu pandemii.

środa, 02 wrzesień 2020 11:56

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTÓW

Napisał

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020 w powiecie jasielskim, na tle wyników wojewódzkich i krajowych.

poniedziałek, 18 maj 2020 19:00

GMINNE PRZEDSZKOLA CZEKAJĄ NA DZIECI

Napisał

W poniedziałek, 11 maja br. otwarte zostały wszystkie przedszkola przy szkołach podstawowych w Gminie Jasło. Na dzieci oczekuje osiem publicznych placówek, do których rodzice przyprowadzili rano siedmioro maluchów.

Rada Gminy Jasło podjęła, na sesji w dniu 8 maja br., uchwałę o zwolnieniu od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID – 19.

poniedziałek, 18 maj 2020 18:28

NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

Napisał

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Osobnica.