wtorek, 17 styczeń 2023 00:14

ZAWIADOMIENIE O LXVII SESJI RADY GMINY

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Jasło.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w Gminie Jasło.
 11. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2023 rok:

  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) odczytanie opinii Komisji Rady,
  d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawienie autopoprawki,
  e) dyskusja nad projektem budżetu,
  f) głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
  g) podjęcie uchwały.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło na lata 2022 – 2025:

  a) odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
  c) odczytanie opinii Komisji Rady,
  d) przedstawienie autopoprawki Wójta,
  e) dyskusja,
  f) głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
  g) podjęcie uchwały.

 13. Sprawy różne.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie.

  Józef Dziedzic
  Przewodniczący Rady Gminy Jasło

UGJ

Ostatnio zmieniany wtorek, 17 styczeń 2023 00:24

Galeria

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

© 2023 Your Company. All Rights Reserved. Wykonanie: AbcWeb.pl