piątek, 13 marzec 2015 22:23

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY JASŁO

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2015 r. (środa ) o godz. 13ºº w świetlicy Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2015.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2016 r.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Jasło w zakresie rozwoju sportu

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasło.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z /s w Trzcinicy i nadania mu Statutu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasło w 2015 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych funkcjonujących na terenie Gminy Jasło.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w podziale Gminy Jasło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Nr 22 w Zakładzie Karnym w Jaśle, Warzyce 467.

13. Sprawy różne.

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zakończenie.

Przewodniczący

Rady Gminy Jasło

Józef Dziedzic

UGJ

Galeria

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

© 2022 Your Company. All Rights Reserved. Wykonanie: AbcWeb.pl