środa, 24 listopad 2021 18:24

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zawiadamiam, że w dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji:
  a) protokół nr XLVI/2021,
  b) protokół nr XLVII/2021.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jasło.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty w działalności gospodarczej spółki za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Jasło oraz zasad ich wypłacania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania diet sołtysom w Gminie Jasło.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na terenie Gminy Jasło.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Osobnicy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu.
 17. Przedstawienie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło za lata 2019 – 2020”.
 18. Sprawy różne.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zakończenie.

Józef Dziedzic
Przewodniczący Rady Gminy Jasło

Czytany 155 razy Ostatnio zmieniany środa, 24 listopad 2021 18:32

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

© 2022 Your Company. All Rights Reserved. Wykonanie: AbcWeb.pl