Wydrukuj tę stronę
piątek, 22 październik 2021 18:25

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zawiadamiam, że w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji:
  a) protokół nr XLIV/2021,
  b) protokół nr XLV/2021.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/329/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Łaskach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Osobnicy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w Osobnicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Niepli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w Niepli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu.
 14. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 15. Sprawy różne.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie.

Józef Dziedzic

Przewodniczący Rady Gminy Jasło

Czytany 158 razy Ostatnio zmieniany piątek, 22 październik 2021 18:35
solaris

Najnowsze od solaris