poniedziałek, 18 maj 2020 18:44

GMINA JASŁO ZWALNIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Napisał 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Rada Gminy Jasło podjęła, na sesji w dniu 8 maja br., uchwałę o zwolnieniu od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID – 19.

Zwolnienie dotyczy podatku należnego za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. Przedsiębiorca chcący uzyskać taki rodzaj wsparcia powinien złożyć wniosek i wypełnić formularz informacyjny.

Samorząd gminy wprowadza zwolnienie z podatku od nieruchomości podatników będących przedsiębiorcami, którym w związku z epidemią koronawirusa wprowadzono ustawowy zakaz prowadzenia działalności. Zwalnia się również pozostałych przedsiębiorców z płacenia podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 3 000 m², od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni do 35 000 m² i od budowli i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowiącej podstawę opodatkowania budowli o wartości do 40 000,00 złotych.

Warunkiem koniecznym uzyskania zwolnienia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, który rozumie się jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Spadek obrotów obliczany może być dwoma sposobami. W pierwszym przypadku spadek nie mniejszy niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

W drugim przypadku spadek obrotów rozumie się jako nie mniejszy niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Wybór metody wyliczenia pogorszenia sytuacji ekonomicznej zależy od przedsiębiorcy.

- Można stwierdzić, że obowiązkiem samorządu jest wspieranie przedsiębiorców będących naszymi mieszkańcami, którzy działają na terenie gminy Jasło, a którzy bardzo ograniczyli prowadzenie działalności lub nie mogli jej prowadzić w związku z epidemią. Z wyliczeń wynika, że zaproponowane zwolnienia dotyczyć mogą ponad dwustu podatników, osób prawnych, jak i osób fizycznych. Kwota zwolnień może wynieść nawet 150 tysięcy złotych – powiedział Wojciech Piękoś wójt gminy Jasło.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.


Poradnik przedsiębiorcy - zwolnienie od podatku od nieruchomości

Informacja dotycząca uchwały Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Jasło z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Warunkiem zwolnienia z podatku, o którym mowa w § 1 i 2 w/w uchwały jest przedłożenie przez podatnika organowi podatkowemu wniosku o zwolnienie z podatku od nieruchomości - załącznik Nr 1 do w/w uchwały;

Do wniosku należy dołączyć:

1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiący załącznik 2 do w/w uchwały;

2) Skorygowaną informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub deklarację na podatek od nieruchomości na 2020 r. (w przypadku osób prawnych);

3) Dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej – spadek obrotów gospodarczych (nie dotyczy podmiotów, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej).

Informacji w sprawie możliwości skorzystania z w/w zwolnienia od podatku od nieruchomości udzielają pracownicy Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Jaśle:

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- Pani Ewa Rucińska – tel. 13 442 11 26, 13 443 66 69 wew. 393
- Pani Lucyna Trznadel – tel. 13 443 66 44, tel. 13 443 66 69 wew. 314

w przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą
- Pani Elżbieta Szpak – tel. 13 443 66 45 lub tel. 13 443 66 69 wew. 315

skarbnik Gminy Janusz Pawlik – tel. 13 443 66 69 wew. 322

Do pobrania:

  • Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości: pobierz
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19: pobierz
  • Treść uchwały: pobierz

 

UGJ

Czytany 551 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 18 maj 2020 18:53

Media

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.