Wydrukuj tę stronę
sobota, 14 marzec 2020 22:14

OGŁOSZENIA ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM

Napisał 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Informacje Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Jasło związane z epidemią Koronawirusa.

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA URZĘDU GMINY

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy

<<<POBIERZ>>>


PŁATNOŚCI NA KONTO BANKOWE

Prosimy o dokonywanie płatności na rzecz Gminy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego na konto bankowe.


PRZERWA W PRACY ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

W okresie od 12 marca br. do odwołania świetlice środowiskowe funkcjonujące w miejscowościach na terenie Gminy Jasło będą nieczynne. Jest to związane z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


PRZERWA W PRACY PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY JASŁO

Od 12 do 25 marca br. oddziały przedszkolne i przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Jasło nie będą prowadziły zajęć opiekuńczych dla dzieci. Jest to związane z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W dniach 12 - 13 marca placówki zapewnią opiekę wyłącznie tym wychowankom, których rodzice nie mają możliwości pozostawienia swoich dzieci w domu.


ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOŁACH

Od 12 do 25 marca br. szkoły podstawowe na terenie Gminy Jasło nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jest to związane z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Bliższe informacje na stronie znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

<<<Link do strony>>>


PRZERWA W PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAŚLE

W okresie od 12 do 24 marca br., w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szebniach oraz w placówkach filialnych w Trzcinicy, Osobnicy i Warzycach zostają odwołane.


APEL O OGRANICZENIE OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW W URZĘDZIE GMINY JASŁO

W przypadku braku konieczności osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Jasło, prosi się o załatwianie ich za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Podkreśla się również, że wszelkich płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można dokonywać za pośrednictwem internetu.

Sytuacja ta podyktowana jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


KOMUNIKAT MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ WS. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

Źródło: <<<kliknij>>>


INFORMACJA O KONTAKCIE ZE STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

Jeśli w ciągu 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje
KORONAWIRUS
skontaktuj się TELEFONICZNIE
z powiatową stacją
sanitarno-epidemiologiczną
tel. 13 446-30-08 wew. 26
tel. alarmowy 500 544 035

Czytany 689 razy Ostatnio zmieniany sobota, 14 marzec 2020 22:48

Galeria

Media

solaris

Najnowsze od solaris