czwartek, 27 luty 2020 21:20

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Napisał 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Rada Gminy Jasło Uchwałą Nr XVII/124/2019 z dnia 21 listopada 2019r. zatwierdziła od 1 stycznia 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

 • DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
  20,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  Ponadto, rada gminy wprowadziła ulgę w wysokości 5,40 zł od osoby na miesiąc, w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wyłącznie dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.

 

 • DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
  16,93 zł za worek o pojemności 120 litrów
  11,82 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
  54,18 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
  344,78 zł za pojemnik o pojemności 7 m³
 • DLA NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:
  169,00 zł za rok od nieruchomości (opłata ryczałtowa bez względu na długość korzystania z nieruchomości).

Opłata za odpady komunalne, to stawka opłaty wyłącznie za odpady selektywnie zbierane. W przypadku, gdy podmiot zbierający odpady zgłosi do gminy, że odpady nie są selektywnie zbierane, wójt jest zobowiązany do naliczenia opłaty podwyższonej w wysokości równej czterokrotności stawki podstawowej - zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy Jasło.

W A Ż N E !!!

Opłata może być wnoszona w kasie Urzędu Gminy Jasło, przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło: 81 1050 1562 1000 0090 8074 0229 (zmiana numeru konta) lub u inkasentów.

Terminy płatności pozostały bez zmian tj.:

 • za styczeń, luty, marzec do 15 marca
 • za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
 • za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września
 • za październik, listopad, grudzień do 15 listopada

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji na odpady komunalne.

Nową deklarację należy złożyć w przypadku, gdy bioodpady będą kompostowane w przydomowym kompostowniku.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

UGJ

Czytany 513 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 27 luty 2020 21:30

Media

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.