niedziela, 05 styczeń 2020 20:34

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY JASŁO

Napisał 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zawiadamiam, że w dniu 8 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w Szebniach na prace konserwatorskie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła
z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle.
6. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2020 rok

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
c) odczytanie opinii Komisji Rady,
d) odczytanie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawienie autopoprawki,
e) dyskusja nad projektem budżetu,
f) głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
g) podjęcie uchwały.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło na lata 2020 - 2023

a) odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
c) odczytanie opinii Komisji Rady,
d) przedstawienie autopoprawki Wójta,
e) dyskusja,
f) głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
g) podjęcie uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jasło na 2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Jasło na 2020 r.
10. Sprawy różne.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie.

Wincenty Ochwat
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasło

Czytany 483 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 05 styczeń 2020 20:37

Media

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.