wtorek, 22 październik 2019 16:55

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY JASŁO

Napisał 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

XVI Sesja Rady Gminy Jasło odbędzie się 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4

Zawiadamiam, że w dniu 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 11 kwietnia 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Jasło realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
13. Sprawy różne.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic

UGJ

Czytany 547 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 22 październik 2019 17:00

Media

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.