Ustawa „rekrutacyjna" (zmiana ustawy o systemie oświaty) to przede wszystkim bardziej przejrzyste i jednolite, korzystniejsze dla rodziców zasady rekrutacji do przedszkoli:

wtorek, 12 listopad 2013 20:33

2. WYCHOWANIE FIZYCZNE, ALTERNATYWNE FORMY

Napisał

Od roku szkolnego 2009/2010 począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, poprzez gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego mogą być realizowane w formie zajęć do wyboru przez uczniów. Pozostała cześć zajęć realizowane jest w formie zajęć klasowo-lekcyjnych.

sobota, 09 listopad 2013 07:44

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Napisał

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. List Minister Edukacji Narodowej do Nauczycieli, Wychowawców, Uczniów i Rodziców z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Instrukcja jak przygotować kokardę narodową.

wtorek, 05 listopad 2013 17:49

1. WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZAJĘCIA KLASOWO-LEKCYJNE

Napisał

Jednym z głównych zadań szkoły jest łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy oraz dbałość o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Wychowanie fizyczne kształtując nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie wspiera prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

wtorek, 22 październik 2013 18:45

KURATOR O 6-LATKACH W SZKOŁACH

Napisał

Szkoły podstawowe w regionie są dobrze przygotowane na przyjęcie sześciolatków - twierdzi Podkarpacki wicekurator oświaty.

wtorek, 22 październik 2013 16:14

RUSZA KOLEJNA EDYCJA KONKURSU „MAM 6 LAT”

Napisał

Minister Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do udziału w III edycji konkursu „Mam 6 lat". Konkurs skierowany jest do rad rodziców przedszkoli i szkół oraz uczniów urodzonych w latach 2005, 2006 lub 2007, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat.

Żadna ze skontrolowanych przez NIK szkół i gmin nie otrzymała negatywnej oceny w kierowanych do nich wystąpieniach pokontrolnych. Jak napisała NIK w komunikacie z 2 kwietnia 2013 roku wiele ze stwierdzonych nieprawidłowości zostało usuniętych w trakcie kontroli. Pozostałe nie miały charakteru definitywnie uniemożliwiającego objęcie 6-letnich dzieci obowiązkiem szkolnym.

czwartek, 17 październik 2013 07:24

SZANSA NA PIENIĄDZE DLA SZKÓŁ

Napisał

Rozpoczęła się kolejna edycja rządowego programu "Radosna Szkoła". Do 1 listopada samorządy prowadzące szkoły mogą składać wnioski do wojewody podkarpackiego o udzielenie wsparcia finansowego na jego realizację w przyszłym roku.