piątek, 23 czerwiec 2017 10:17

ZAWIADOMIENIE O XLI SESJI RADY POWIATU W JAŚLE

Napisał 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, Rynek 18, zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.

4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Podjęcie uchwały:

a) w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2017 rok.

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

c) w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu roku 2017 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu.

d) w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Jasielskiego w Zgromadzeniu Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Pow. Jasielskim.

e) w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie miejsc postojowych w pasie drogowym w km. 3+820 – 3+890 w miejscowości Tarnowiec”.

f) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2018 rok na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

8. Interpelacje.

9. Wnioski i zapytania radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

       Robert Snoch

Starostwo Powiatowe w Jaśle

Media

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.