sobota, 11 listopad 2017 15:21

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY JASŁO

Napisał 
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zawiadamiam, że w dniu  16 listopada  2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej Sesji i pracy Wójta między Sesjami.
   
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2017.

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na  rok 2018.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej   Szkoły Podstawowej  Nr 2 im. Wincentego Witosa w Osobnicy  w ośmioletnią  Szkołę Podstawową Nr 2 im. Wincentego Witosa w Osobnicy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaciu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Macieja Rataja w Opaciu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jareniówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jareniówce.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im Jana Pawła II w Niepli   w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Niepli.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Osobnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Św. Jana Kantego w Osobnicy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Trzcinicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Trzcinicy.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Warzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Piotra Skargi w Warzycach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół w Szebniach w ośmioletnią   Szkołę Podstawową im. Stefanii Sempołowskiej w Szebniach.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasło do zatwierdzenia  w imieniu organu prowadzącego zindywidualizowanych diagnoz potrzeb w zakresie  wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło.

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Jasło z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasło.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Niepli.

21. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasło za lata 2015 – 2016.

22. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.

23. Sprawy różne.

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wolne wnioski i zapytania.
 
26. Zakończenie.

 
Przewodniczący
Rady Gminy Jasło
Józef Dziedzic

Ostatnio zmieniany sobota, 11 listopad 2017 15:23

Media

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.