Wydrukuj tę stronę
wtorek, 18 styczeń 2022 21:59

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY

Napisał
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zawiadamiam, że w dniu 20 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji, sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Osobnicy na prace konserwatorskie przy prospekcie organowym wraz z organami piszczałkowymi w kościele parafialnym pw. Świętego Stanisława BM w Osobnicy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele pw. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty w Trzcinicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych działających na obszarze Miasta Jasła, przez Gminę Jasło.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego na realizacje zadania własnego Powiatu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu.
 10. Uchwalenie budżetu Gminy Jasło na 2022 rok:
  odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  odczytanie opinii Komisji Rady,
  przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawienie autopoprawki,
  dyskusja nad projektem budżetu,
  głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
  podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło na lata 2022 - 2025:
  odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały,
  odczytanie opinii Komisji Rady,
  przedstawienie autopoprawki Wójta,
  dyskusja,
  głosowanie wniesionej propozycji autopoprawki Wójta,
  podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jasło.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Sprawy różne.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zakończenie.

  Józef Dziedzic
  Przewodniczący Rady Gminy Jasło

UGJ

Ostatnio zmieniany wtorek, 18 styczeń 2022 22:09

Galeria

Najnowsze od solaris