poniedziałek, 13 styczeń 2020 20:23

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Napisał

Od 01.01.2020 r. na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje pięć punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna (NPP) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (NPO).

poniedziałek, 06 styczeń 2020 21:07

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI 2020

Napisał

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i zmieszanych na terenie Gminy Jasło na 2020 rok.

niedziela, 05 styczeń 2020 20:34

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY JASŁO

Napisał

Zawiadamiam, że w dniu 8 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło z następującym porządkiem obrad:

poniedziałek, 23 grudzień 2019 22:12

ODPADY KOMUNALNE – ZMIANA USTAWY

Napisał

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest:

poniedziałek, 23 grudzień 2019 21:46

SPRZEDAŻ DREWNA W OSOBNICY I WARZYCACH

Napisał

Działając w trybie par. 3 ust.1 Zarządzenia nr 16/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasło podaje się do publicznej wiadomości:

środa, 18 grudzień 2019 22:26

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY GMINY JASŁO

Napisał

W dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:30 odbędzie się Sesja Rady Gminy Jasło w świetlicy Urzędu Gminy ul. Słowackiego 4, z następującym porządkiem obrad:

Informacja Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o. dotycząca nowych taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasło.

poniedziałek, 25 listopad 2019 20:58

SPRZEDAŻ DREWNA W WARZYCACH

Napisał

Działając w trybie par. 3 ust.1 Zarządzenia nr 16/2014 Wójta Gminy Jasło z dnia 10.02.2014 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Jasło podaje się do publicznej wiadomości:

poniedziałek, 25 listopad 2019 20:36

ZBIÓRKA OPON NA TERENIE GMINY JASŁO

Napisał

Wójt Gminy Jasło informuje, że na terenie gminy zostanie przeprowadzona zbiórka opon wyłącznie z samochodów osobowych.

poniedziałek, 25 listopad 2019 20:04

ZAKAZ PUSZCZANIA PSÓW

Napisał

Wójt Gminy Jasło przypomina o bezwzględnym zakazie puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

startpoprz.12nast.koniec
Strona 1 z 2