Rząd zdecydował przedłużyć okres działania programu dożywiania na lata 2014-2020. W latach 2014-2020 na finansowanie programu budżet państwa przeznaczy 3.850.000 tys. zł (w 2014 r. – 550 mln zł), natomiast samorządy - 1.575.000 tys. zł.

środa, 04 grudzień 2013 16:38

PODKARPACKIE UCZELNIE WALCZĄ Z NIŻEM DEMOGRAFICZNYM

Napisał

Niż demograficzny może spowodować w niedalekiej przyszłości zamykanie niektórych uczelni w kraju.

Polscy uczniowie po raz pierwszy znaleźli się wśród najlepszych w Unii Europejskiej. Poprawili wyniki we wszystkich trzech badanych obszarach: umiejętności matematycznych, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz czytania i interpretacji. Co więcej - wyniki znacząco wzrosły zarówno w grupie uczniów najlepszych, jak i najsłabszych. Polska, która w 2003 r. była poniżej średniej OECD, a w kolejnych badaniach w 2006 r. i 2009 r. na poziomie średniej, w 2012 r. uzyskała wyniki znacznie powyżej średniej OECD. Żaden kraj na świecie nie osiągnął takiego wzrostu.

wtorek, 03 grudzień 2013 18:51

TUWIM W BIBLIOTECE ZESPOŁU SZKÓŁ

Napisał

Trwa Rok Juliana Tuwima. W bieżącym roku szkolnym zorganizowane zostały kolejne konkursy mające na celu popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości poety a także doskonalenie umiejętności recytatorskich.

Kim był Julian Tuwim? Na to pytanie większość z nas odpowie z pewnością, że był to autor wielu błyskotliwych i wesołych wierszy dla dzieci. „Lokomotywa”, „Pan Hilary”, „Ptasie radio”, „Słoń Trąbalski”… . I nic w tym dziwnego. Tuwim to towarzysz dzieciństwa wielu pokoleń, które z równym zachwytem i radością słuchały lub czytały jego wiersze.

wtorek, 03 grudzień 2013 18:22

UCZEŃ BRZMI DUMNIE…

Napisał

Uczeń brzmi dumnie… Wiedzą o tym pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Osobnicy, którzy 25 listopada br. zostali pasowani na uczniów.

„Jak uprawiać naukę ścisłą w XXI wieku” – to temat wykładu, który odbył się w środę (27 listopada) w Jasielskim Domu Kultury. Ze słuchaczami spotkał się profesor dr hab. Stanisław Lasocki, kierownik Zakładu Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi, Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior.

czwartek, 28 listopad 2013 13:33

MEN INFORMUJE

Napisał

Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak również Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne nie współpracują z wydawnictwem OPERON, ani też z innymi wydawnictwami czy podmiotami, które udostępniają szkołom różnego rodzaju testy lub inne materiały diagnostyczne do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów.