wtorek, 03 grudzień 2013 18:22

UCZEŃ BRZMI DUMNIE…

Napisał

Uczeń brzmi dumnie… Wiedzą o tym pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Osobnicy, którzy 25 listopada br. zostali pasowani na uczniów.

„Jak uprawiać naukę ścisłą w XXI wieku” – to temat wykładu, który odbył się w środę (27 listopada) w Jasielskim Domu Kultury. Ze słuchaczami spotkał się profesor dr hab. Stanisław Lasocki, kierownik Zakładu Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi, Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczącego International Association of Seismology and Physics of the Earth Interior.

czwartek, 28 listopad 2013 13:33

MEN INFORMUJE

Napisał

Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak również Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne nie współpracują z wydawnictwem OPERON, ani też z innymi wydawnictwami czy podmiotami, które udostępniają szkołom różnego rodzaju testy lub inne materiały diagnostyczne do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów.

Joanna Kluzik-Rostkowska, na wniosek prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, została powołana na urząd Ministra Edukacji Narodowej. 27 listopada złożyła przysięgę przed prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim.

poniedziałek, 25 listopad 2013 17:17

WYCIECZKA DO TVP RZESZÓW

Napisał

W dniu 14.11.2013 r. uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Osobnicy pod opieką wychowawców uczestniczyli w wycieczce do TVP Rzeszów.

Od 25 listopada 2013 r. do 14 stycznia 2014 r. w całej Polsce odbędzie się 31 konferencji dla nauczycieli uczących języka polskiego w liceach ogólnokształcących i technikach. Ich tematem będzie „Modyfikacja egzaminu maturalnego od roku 2015. Rodzaje i funkcje tekstu w zadaniach maturalnych”.

czwartek, 14 listopad 2013 18:57

PROTEST ZNP JESZCZE W TYM MIESIĄCU?

Napisał

Najpierw oflagowanie, a potem ogólnopolska manifestacja w Warszawie - Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymuje zamiar przeprowadzenia akcji protestacyjnej jeszcze w tym miesiącu.

Ustawa „rekrutacyjna" (zmiana ustawy o systemie oświaty) to przede wszystkim bardziej przejrzyste i jednolite, korzystniejsze dla rodziców zasady rekrutacji do przedszkoli: