solaris

solaris

niedziela, 14 lipiec 2013 13:52

Lipcowe Nabożeństwo Fatimskie

W sobotę, 13 lipca w naszej parafii przeżywaliśmy kolejne Nabożeństwo Fatimskie, na którym Matka Boża gromadzi w Osobnicy swoich wiernych czcicieli już od 2005 roku.

sobota, 13 lipiec 2013 16:06

Odbiór odpadów komunalnych

I N F O R M A C J A
 
 
Wójt Gminy Jasło informuje, iż odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem, który obowiązywał dotychczas.

    Do czasu dostarczenia przez firmę REMONDIS KROeko z Krosna worków do selektywnej zbiórki odpadów, odpady będą odbierane w ogólnie dostępnych workach z przeznaczeniem na śmieci.


Strona 358 z 358